Styremøte i Kvinavegen Velforening

Onsdag 28. september ble det avholdt styremøte i Kvinavegen Vel.

Alle faste styremedlemmer deltok: Sigbjørn Netland (leder), Eivind Hensten (nestleder), Ole Jørgen Melleby (medlem), Joar Fandrem (kasserer), Lars Martin Rage (sekretær). I tillegg deltok Arne Wyller Christensen i deler av møte.

Saker på agenda:

  • Asfaltering, rutinemessig rengjøring av stikkrenner.
  • Avtale mellom grunneiere/ utbygger og Kvinavegen Vel.
  • Status bredbånd til Knaben.
  • Avtale for brøyting av felles veier og parkering.
  • Oppkjøring av skiløyper i Knabenområdet.
  • Telt på felles parkering.

Om noen ønsker ytterlige innformasjon, ta kontakt med styrets medlemmer.

Med vennlig hilsen

Lars Martin Rage

Dette innlegget ble publisert i Styremøter. Bokmerk permalenken.