Kontingent for 2015-2016

Til hytteeiere i Kvinavegen

Hallo hyttenaboer.
Viser til vedtak på generalforsamlingen den 2.april og ber alle
betale kr. 3.150,- til kontonummer 3260.26.93529 innen 8.mai 2015

Beløpet er basert på
Løypekjøring kr. 1.000,- pr. hytte/år
Brøyting + strøing av fellesveiene kr. 1.750,- pr. hytte/år (estimert)
Kontingent til velforeningen restbeløp

Ber alle om at dere merker innbetalingen med navn og hyttenummer, slik at det er mulig å spore hvem pengene kommer fra.

Gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut faktura på beløpet, denne mailen er å regne som fakturaen.

Hver hytteeier må selv avtale brøyting på egen gårdsplass.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.
mvh
Kjell Tore Fosså
på vegne av styret i Velforeningen

Skrevet i Kontigent | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Kvinavegen Hytteforening

Årsmøte
På grunn av smørekurs i varmestua må årets årsmøte på skjærtorsdag utsettes til klokken 19.00
Innkalling og styrets beretning vil bli sendt ut innen 14 dager før møte. Vi ber også om at eventuelle saker fra medlemmer sendes inn til styret på epost sigbjorn@prokas.no innen 19 mars.

Styret

Skrevet i Diverse | Legg igjen en kommentar

Informasjon om brøyting året 2015 for Kvinavegen hyttefelt.

Veiene brøytes:

 • Fredag ca. kl.18-20
 • Lørdag ca. kl. 10
 • Søndag ca. kl. 12
 • Jul/ nyttår, vinterferier og påskeferie brøytes det daglig.

Brøyting av veier, menes alle felles veier og snuplasser i Kvinavegen Hyttefelt.

Det brøytes ikke inn til den enkelte hytte uten særskilt avtale.

Brøyting utover fastsatte tider:

 • Ved behov er det mulig å bestille brøyting særskilt:
  • Brøyting fra hovedveien og frem til felles parkeringsplass dekkes av velforening.
  • Brøyting utover dette avtales direkte med Are Mykland, og kostnaden forbundet med slik brøyting dekkes av den enkelte.

Strøing av veger:

Strøing av veier utføres ved behov og vurderes av Are Mykland.

Brøyting til hytter:

Brøyting inn til de enkelte hytter avtales med Are Mykland direkte.

Utgangspunktet er 550,- kr for to parkeringsplasser.

Med denne prisen regnes det med tidsforbruk 30 min brøyting pr hytte det gir ca 2 min. pr. utbrøyting og gir ikke rom for å brøyte ut større områder i tillegg. Ønsker noen mer snørydding enn 2 parkeringsplasser er det ingen umulighet mot et tillegg.

Det anbefales at den enkelte monterer brøytestikker til sin hytte, eventuelt avtaler oppsetting av stikker med Are Mykland.

Møteplasser og snuplasser i feltet må ikke brukes til parkering da dette medfører at disse ikke blir brøytet. Hytteeiere som ikke betaler for brøyting av egen parkeringsplass eller eventuelt brøyter selv, må parkere på fellesparkeringen.

Det gjøres også oppmerksom på at under kraftig snø og rennefokk kan vegene blåse fort igjen. Det oppfordres til å være godt kledd etter forholdene, da det er lett å kjøre seg fast i fenner og dyp snø. Dette gjelder spesielt de som kommer midt i uker og seine kvelder.

Det er ikke beredskap for å hjelpe ut fastkjørte biler utenom avtalte tider og det er ikke sikkert at det er hjelp å få når dere trenger det der og da.

Telefon nummer til Are Mygland.

Mobil: 405 51 554

Privat: 38 35 58 16

Med vennlig hilsen

Styret i Kvinavegen Velforening

Skrevet i Brøyting | Merket med | Legg igjen en kommentar

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Hattevarden hyttefelt, Knaben

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 27.06.2013 å legge forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 05.09.2014.

Forvaltningsutvalget vedtok den 27.06.2013, sak 69/13, å legge forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt (PlanId 10372011004) ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger samt utvikle vegnett og turveg-/løypenett på Knaben. Planforslaget tar utgangspunkt i kommunedelplan for Knaben vedtatt 23.02.2011.

Eventuell merknader/opplysninger i tilknytning til planforslaget må være oversendt skriftelig til Kvinesdal kommunen innen 05.09.2014.

Mere informasjon finner dere her:

http://www.kvinesdal.kommune.no/siste-nytt/nyhetsarkiv/1679-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-hattevarden-hyttefelt-knaben

Skrevet i Reguleringsplan | Legg igjen en kommentar

faktura

Til hytteeiere i Kvinavegen

Viser til vedtak på generalforsamlingen den 17.april og ber alle

betale kr. 3.150,- til kontonummer 3260.26.93529 innen 20.mai 2014

Beløpet er basert på

Løypekjøring kr. 1.000,- pr. hytte/år
Brøyting + strøing av fellesveiene kr. 1.750,- pr. hytte/år (estimert)
Kontingent til velforeningen restbeløp

Ber alle om at dere merker innbetalingen med navn og hyttenummer, slik at det er mulig å spore hvem pengene kommer fra.

Hver hytteeier må selv avtale brøyting på egen gårdsplass.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

mvh
Kjell Tore Fosså

Skrevet av tyldums | Legg igjen en kommentar

Skitrekket og planer videre

Hei og takk for sist.

Det er nå gått ganske lang tiden sist vi informerte dere om arbeidet vårt.  Dette skyldes dessverre at det har skjedd lite nytt i forhold til etablering av driftsselskapet.

Status pr. i dag er at vi ikke har nådd det antall aksjonærer vi så for oss. Vi har heller vi ikke fått på plass en driftsavtale med skitrekket.   Sist og ikke minst mangler vi en lokal ledelse som kan dra ballen videre.  Det kan lett leses som vi ikke har nådd noen mål ,men det er nok slik at driftsavtale og ledelse løses om vi klarer å nå antall aksjonærer.  Men det har vist seg veldig vanskelig å få til.

Men, i den ”gode enden” har vi sammen medvirket til at skitrekket gikk i fjor og at skitrekket vil kjøres også nå i vinter.  Vårt (ditt) bidrag til dette er at rente på innbetalt kapital ble gitt som driftsstøtte i fjor og vil bli gitt for kommende sesong.  Ikke veldig mye penger, men et viktig bidrag, som sammen med andre støttepenger har motivert dagens drivere til å kjøre i gang trekket.

Vi som har tatt initiativet til alternativ driftsform av skitrekket står nå ved et  veiskille i forhold til hva vi skal gjøre videre.   Det synes urealistisk å få til et nytt driftsselskap og vi må derfor vurdere alternativ anvendelse av innbetalt kapital.

Med bakgrunn i kommunens engasjement og det faktum at det stadig bygges hytter på Knaben, gjør at vi tror dagens eiere vil klare å få til et godt konsept etter hvert.  Vår oppgave blir da å bidra med midler i fasen fra nå og frem til driftsgrunnlaget er mer stabilt.

Vi i interimsstyret foreslår derfor at den kapitalen som dere har betalt inn til skitrekket anvendes på følgende måte:

 

 1. 1.      Den innbetalte aksjekapitalen overføres til en stiftelse som har til formål å gi driftsbidrag til drift av skitrekket på Knaben.
 2. 2.      Det etableres et stiftelsesstyre som består av 3-4 personer. Disse har fullmakt til å gi årlig driftsstøtte tilsvarende 1/5 av kapitalen om trekket ikke tjener penger. (driftsgaranti)
 3. 3.      I år der trekket har overskudd, utbetales ikke driftsstøtten.

På denne måten vil dagens drivere få et incitament for å dra i gang trekket. Samtidig er det selvsagt en meget stor risiko for at pengene er brukt opp i løpet av 5-6 år.

Før vi beslutter dette, er vi avhengig av at dere som aksjonærer vil være med. Vi har derfor satt som forutsetning at ca 80% av aksjekapitalen må være med videre om det skal være en hensikt i dette opplegget.  Vi ber derfor om at du gir oss melding innen 20.12.13 via meil sjur.hana@backe.no om du IKKE vil at kapitalen overføres til stiftelse.  De som ikke vil være med videre, får da pengene tilbakeført. Om det er slik at mer enn 20% av kapitalen trekkes tilbake, vil vi sanynligvis ”kaste inn hansken” for vårt initiativ og betale tilbake alle pengene.

Kom gjerne med innspill, kommentarer eller har lyst å være med i arbeidet videre – gi beskjed

Med vennlig hilsen

 Sjur Elling Hana

 

Skrevet i Skitrekk | Legg igjen en kommentar

Informasjon fra styret om fibertilknytning

Styret er i løpende kontakt med Agder Breiband i forbindelse med fibertilknytning til vårt felt.
Agder Breiband er eier av fiber og leverandør av de forskjellige tjenestene vi kan få gjennom fibernettet.
Vi håper i løpet av høst/vinter å få kalkulert anleggskostnad på fiberutbyggingen i feltet så vi kan innhente bindende bestilling fra den enkelte hytteeier i løpet av vår 2014.
Agder Breiband yter et anleggstilskudd på kr 15.000,- per hytte som kobler seg på.

Tjenestene som tilbys gjennom fibernettet vil være tv-pakker, telefoni og internett.
Det vil for eksempel kunne fås en «hyttepakke» for kr 398,- per måned som inneholder en grunnpakke med tv-kanaler og 10/10 internett.
Engangskostnad for påkobling per hytte vil være kr 4.000,-

Styret vil komme tilbake med mer informasjon så fort dette foreligger.

Skrevet i Bredbånd | Merket med | Legg igjen en kommentar

Kvinavegen medlemskontigent 2013

fakturaTil hytteeiere i Kvinavegen

Hallo hyttenaboer.
Viser til vedtak på generalforsamlingen og ber alle betale kr. 3.150,- til kontonummer 3260.26.93529 innen 15.mai 2013

Beløpet er basert på Løypekjøring inntil kr. 1.000,- pr. hytte/år
Brøyting + strøing av fellesveiene kr. 1.750,- pr. hytte/år (estimert)
Kontingent til velforeningen restbeløp

Ber alle om at dere merker innbetalingen med navn og hyttenummer, slik at det er mulig å spore hvem pengene kommer fra.

Gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut faktura på beløpet, denne mailen er å regne som fakturaen.

Hver hytteeier må selv avtale brøyting på egen gårdsplass.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

mvh
Joar Fandrem
på vegne av styret i Velforeningen

Skrevet i Kontigent | Legg igjen en kommentar