Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Hattevarden hyttefelt, Knaben

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 27.06.2013 å legge forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 05.09.2014.

Forvaltningsutvalget vedtok den 27.06.2013, sak 69/13, å legge forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt (PlanId 10372011004) ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger samt utvikle vegnett og turveg-/løypenett på Knaben. Planforslaget tar utgangspunkt i kommunedelplan for Knaben vedtatt 23.02.2011.

Eventuell merknader/opplysninger i tilknytning til planforslaget må være oversendt skriftelig til Kvinesdal kommunen innen 05.09.2014.

Mere informasjon finner dere her:

http://www.kvinesdal.kommune.no/siste-nytt/nyhetsarkiv/1679-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-hattevarden-hyttefelt-knaben

Dette innlegget ble publisert i Reguleringsplan. Bokmerk permalenken.